Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 listopada 2020 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.850.2018.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących przy ulicy Hallera 40 w Białymstoku, umarzającej postępowanie w części dotyczącej jednego drzewa oraz zobowiązującej do posadzenia 3 sztuk drzew

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 listopada 2020 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.850.2018.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących przy ulicy Hallera 40 w Białymstoku, umarzającej postępowanie w części dotyczącej jednego drzewa oraz zobowiązującej do posadzenia 3 sztuk drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.