Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.722.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słoneczny Stok'' na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała rosnącego przy ulicy Armii Krajowej 27 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.722.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słoneczny Stok'' na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała rosnącego przy ulicy Armii Krajowej 27 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.