Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.721.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słoneczny Stok'' na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnących przy ulicy Armii Krajowej 4 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 1 sztuki drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.721.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słoneczny Stok'' na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew europejski odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnących przy ulicy Armii Krajowej 4 w Białymstoku oraz zobowiązującej do posadzenia 1 sztuki drzewa
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.