Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.556.2019.SAK zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" na usunięcie 1 sztuki drzewa, oraz odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących przy ul. Ukośnej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 231/7, obręb 3 - Antoniuk oraz zobowiązującej do posadzenia 1 szt. drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.556.2019.SAK zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" na usunięcie 1 sztuki drzewa, oraz odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących przy ul. Ukośnej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 231/7, obręb 3 - Antoniuk oraz zobowiązującej do posadzenia 1 szt. drzewa
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.