Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.793.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mickiewicza 30 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.793.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mickiewicza 30 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback