Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.117.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Upalnej 96 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.117.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Upalnej 96 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.