Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.116.2020 umarzającej postępowania w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Stromej 30 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.116.2020 umarzającej postępowania w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Stromej 30 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.