Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę z dn. 17.09.2018 r., Nr 849/2018, znak: DAR-II.6740.175.2018, obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem, murkami oporowymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. gr. 1181/12, 1181/13 (obręb 17 - Bojary) przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku, w zakresie zagospodarowania terenu

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę z dn. 17.09.2018 r., Nr 849/2018, znak: DAR-II.6740.175.2018, obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem, murkami oporowymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. gr. 1181/12, 1181/13 (obręb 17 - Bojary) przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku, w zakresie zagospodarowania terenu
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.