Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego z częścią magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Gen. Stanisława Maczka

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego z częścią magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Gen. Stanisława Maczka
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.