Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku wiąz pospolity rosnącego przy ulicy Białostoczek 32 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku wiąz pospolity rosnącego przy ulicy Białostoczek 32 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.