Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku przy ul. Starosielce 2/1 w Białymstoku .

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie Ciepłowni „Zachód” w Białymstoku przy ul. Starosielce 2/1 w Białymstoku .
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.