Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment A, B, C, D) z lokalem usługowo-handlowym przy ul. Pietkiewicza.

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment A, B, C, D) z lokalem usługowo-handlowym przy ul. Pietkiewicza.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: