Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami oraz infrastrukturą techniczną i budowlami towarzyszącymi: zbiornikami retencyjnymi, dojściami i dojazdami, murkami oporowymi, schodami terenowymi, instalacjami: elektrycznymi zewnętrznymi, sanitarnymi zewnętrznymi i kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ew. gr. 152/1, 152/2, 153 (obręb 17 – Bojary), przy ul. Fabrycznej w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami oraz infrastrukturą techniczną i budowlami towarzyszącymi: zbiornikami retencyjnymi, dojściami i dojazdami, murkami oporowymi, schodami terenowymi, instalacjami: elektrycznymi zewnętrznymi, sanitarnymi zewnętrznymi i kanalizacji teletechnicznej na części działek o nr ew. gr. 152/1, 152/2, 153 (obręb 17 – Bojary), przy ul. Fabrycznej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.