Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją handlowo-usługową, ul. Studzienna

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją handlowo-usługową, ul. Studzienna
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.