Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych C, D, E, z garażami wbudowanymi w parterze budynku E, z parkingami naziemnymi, murami oporowymi oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP I, ul. Lodowa

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych C, D, E, z garażami wbudowanymi w parterze budynku E, z parkingami naziemnymi, murami oporowymi oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP I, ul. Lodowa
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.