Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr DGE-IV.6620.53.2020 odmawiającej wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary, polegającej na wpisaniu w miejsce działek ewidencyjnych o numerach: 531/2 o powierzchni 0,0036 ha, 1194 o powierzchni 0,7380 ha działki ewidencyjnej powstałej z ich połączenia oznaczonej numerem 1427 o powierzchni 0,7415 ha.

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr DGE-IV.6620.53.2020 odmawiającej wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary, polegającej na wpisaniu w miejsce działek ewidencyjnych o numerach: 531/2 o powierzchni 0,0036 ha, 1194 o powierzchni 0,7380 ha działki ewidencyjnej powstałej z ich połączenia oznaczonej numerem 1427 o powierzchni 0,7415 ha.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: