obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci kanalizacji sanitarnej) na działce nr 65/16 przy ul. Halickiej (obr. 26) w Białymstoku

Tytuł
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci kanalizacji sanitarnej) na działce nr 65/16 przy ul. Halickiej (obr. 26) w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.