Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Choroszczańskiej w Białymstoku.

Tytuł
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Choroszczańskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.