Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku nr DGE-IV.6620.42.2020 z dnia 19 marca 2021 r. odmawiającej wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary, polegającej na wpisaniu w miejsce działek ewidencyjnych o numerach: 1087/120 o powierzchni 0,3972 ha, 1087/136 o powierzchni 0,0020 ha działki ewidencyjnej powstałej z ich połączenia oznaczonej numerem 1416.

Tytuł
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku nr DGE-IV.6620.42.2020 z dnia 19 marca 2021 r. odmawiającej wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary, polegającej na wpisaniu w miejsce działek ewidencyjnych o numerach: 1087/120 o powierzchni 0,3972 ha, 1087/136 o powierzchni 0,0020 ha działki ewidencyjnej powstałej z ich połączenia oznaczonej numerem 1416.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.