Obwieszczenie o terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew przy ul. Mazowieckiej 37C

Tytuł
Obwieszczenie o terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew przy ul. Mazowieckiej 37C
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: