Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowy budynku produkcyjnego przy ul. Generała Władysława Andersa w Białymstoku.

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozbudowy budynku produkcyjnego przy ul. Generała Władysława Andersa w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: