Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku w rejonie ulic Gen. N. Sulika i 42 Pułku Piechoty

Tytuł
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku w rejonie ulic Gen. N. Sulika i 42 Pułku Piechoty
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.