obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta I w Białymstoku w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Skorupskiej

Tytuł
obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta I w Białymstoku w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Skorupskiej
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.