Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25.05.2021 r., znak: DOŚ-II.6220.4.2021 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynku handlowego, miejsc parkingowych naziemnych, wewn. inst. gazowych, inst. doziemnych k.d., podziemnych zbiorników na wody opadowe, murów oporowych, infrastruktury towarzyszącej oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Lodowej w Białymstoku.

Tytuł
Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 25.05.2021 r., znak: DOŚ-II.6220.4.2021 stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynku handlowego, miejsc parkingowych naziemnych, wewn. inst. gazowych, inst. doziemnych k.d., podziemnych zbiorników na wody opadowe, murów oporowych, infrastruktury towarzyszącej oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Lodowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.