Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" z dnia 5 listopada 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.709.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Zielonogórskiej 16 w Białymstoku, na działce nr geod. 1623/5, obręb 6 - Starosielce Płd. oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" z dnia 5 listopada 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.709.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Zielonogórskiej 16 w Białymstoku, na działce nr geod. 1623/5, obręb 6 - Starosielce Płd. oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.