Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) – etap I.

Tytuł
Obwieszczenie o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) – etap I.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.