Obwieszczenie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji administracyjnej DLI-II.7621.50.2019.AN.43 (DLI-II.4621.5.2018) uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego nr 5/2018 z dnia 29 marca 2018 r., znak: AB-I.7820.3.2.2017.MB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie węzła drogowego realizowanego w ramach zadania "Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul.Gen. F.Kleeberga-droga krajowa nr 8-droga wojewódzka nr 676-ul.Aleja Jana Pawła II

Tytuł
Obwieszczenie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji administracyjnej DLI-II.7621.50.2019.AN.43 (DLI-II.4621.5.2018) uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego nr 5/2018 z dnia 29 marca 2018 r., znak: AB-I.7820.3.2.2017.MB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie węzła drogowego realizowanego w ramach zadania "Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul.Gen. F.Kleeberga-droga krajowa nr 8-droga wojewódzka nr 676-ul.Aleja Jana Pawła II
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.