Obwieszcza się że zostały skompletowane akta dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa stacji tankowania LCNG i ON wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gen. Wł. Andersa.

Tytuł
Obwieszcza się że zostały skompletowane akta dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa stacji tankowania LCNG i ON wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gen. Wł. Andersa.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: