Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. gr. 792/3 (obręb 14) położonej przy ul. Pietrasze w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Tytuł
Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. gr. 792/3 (obręb 14) położonej przy ul. Pietrasze w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.