Nabór wniosków o dotację na zakup roweru elektrycznego w 2023 r.

Tytuł
Nabór wniosków o dotację na zakup roweru elektrycznego w 2023 r.
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza mieszkańców Miasta Białegostoku do  udziału w zadaniu, w ramach którego można uzyskać wsparcie na zakup roweru elektrycznego w 2023 r.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego  w ramach zadania  będzie prowadzony, w oparciu o system kolejkowy funkcjonujący w urzędzie, w dniach 21-22 listopada  2023 r. Wnioski złożone  w formie  elektronicznej lub  listownej, w innej lokalizacji Urzędu albo w innym terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wsparcie w ramach zadania  polega na dofinansowaniu, w formie dotacji, zakupu fabrycznie nowego roweru  wyposażonego w pomocniczy napęd elektryczny, zgodnie z art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.). Zgodnie z art. 2 pkt 47 Prawa o ruchu drogowym rowerem może być pojazd o dowolnej ilości kół, jeżeli nie przekracza szerokości 90 cm i jest poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, posiadający pomocniczy napęd elektryczny uruchamiany naciskiem na pedały.  

Dotacja przysługuje w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych kosztów , do maksymalnej wysokości 2500,00 zł.

Wsparcie skierowane jest do pełnoletnich, w chwili złożenia wniosku, mieszkańców Białegostoku, którzy mają uregulowane wymagalne zobowiązania wobec Miasta.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: