Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.

Tytuł
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.
Kategoria Aktualności
Informacje

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.