Informacja o wywieszonym wykazie nr 69/2022

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 69/2022
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 69/2022 dotyczący nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 16 – Wygoda numerem 1646/3 o pow. 0,0781 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 20 września 2022 r. do dnia 11 października 2022 r.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: