Informacja o wywieszonym wykazie nr 69/2021

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 69/2021
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz numer 69/2021 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ulicy Wiejskiej, oznaczonej jako działka numer 67/4 o powierzchni 0,0108 hektara, w obrębie 09 – Nowe Miasto, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 09 – Nowe Miasto numerem 66. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 na okres 21 dni, to jest od dnia 22 września 2021 roku do dnia 12 października 2021 roku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: