Informacja o wywieszonym wykazie nr 68/2021

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 68/2021
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz numer 68/2021 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym udział Gminy Białystok wynoszący ½ części w nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Starosielce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 07 – Ścianka numerem 212/5 o powierzchni 0,0291 hektara. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 na okres 21 dni, to jest od dnia 14.09.2021 roku do dnia 05.10.2021 roku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: