Informacja o wywieszonym wykazie nr 66/2022

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 66/2022
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj. od dnia 22 września 2022 r. do dnia 13 października 2022 r. wykaz nr 66/2022 udziału w nieruchomości przeznaczonego do zbycia zarządzeniem nr 1069/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 września 2022 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: