Informacja o wywieszonym wykazie Nr 61/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie Nr 61/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 61/2020 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Marczukowskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 – Starosielce Płn. jako działka nr 779/3 o pow. 0,0497 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 778/9 w obrębie 4 – Starosielce Płn. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni,tj. od dnia 29.07.2020 r. do dnia 19.08.2020 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.