Informacja o wywieszonym wykazie nr 55/2022

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 55/2022
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 55/2022 dotyczący przeznaczenia do zbycia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości  zabudowanej, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 - Śródmieście numerami: 782/1 o pow. 0,0138 ha, 782/2 o pow. 0,0419 ha przy ul. Młynowej 23 oraz 780/2 o pow. 0,0551 ha, 781/4 o pow. 0,0318 ha, 785/1 o pow. 0,0093 ha, o łącznej pow. 0,1519 ha, przeznaczonej pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 29.07.2022 r. do dnia 19.08.2022 r.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: