Informacja o wywieszonym wykazie nr 49/2021

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 49/2021
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj.: od dnia 11 czerwca 2021r. do dnia 2 lipca 2021 r. wykaz nr 49/2021 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 439/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 czerwca 2021 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.