Informacja o wywieszonym wykazie nr 37/2022

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 37/2022
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 37/2022 dotyczący nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Białystok, położonej w Białymstoku przy ulicy Myśliwskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 21 – Dojlidy numerem 820 o powierzchni 0,1705 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 24 maja 2022 r. do dnia 14 czerwca 2022 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: