Informacja o wywieszonym wykazie nr 34/2022

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 34/2022
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 34/2022 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 – Starosielce Płn. jako działki o numerach  490/12 o pow. 0,1909 ha i 491/12 o pow. 0,2004 ha z przeznaczeniem pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną (obszar o symbolu 1U,ZP). Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 11.05.2022 r. do dnia 01.06.2022 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: