Informacja o wywieszonym wykazie nr 32/2021

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 32/2021
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz numer 32/2021 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku w obrębie 05 – Marczuk przy ulicy Spokojnej oznaczonej numerem 303/6 o powierzchni 0,0010 hektara. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 na okres 21 dni, to jest od dnia 16 kwietnia 2021 roku do dnia 07 maja 2021 roku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.