Informacja o wywieszonym wykazie nr 21/2021

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 21/2021
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 21/2021 dotyczący nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ulicy Kujawskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 - Skorupy numerami 511/9 o pow. 0,0168 ha, 517/10 o pow. 0,0182 ha, 518/10 o pow. 0,0195 ha, 519/8 o pow. 0,0207 ha, o łącznej pow. 0,0752 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 03.03.2021 r. do dnia 24.03.2021 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.