Informacja o wywieszonym wykazie nr 2/2021

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 2/2021
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj. od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 3 lutego 2021 r. wykaz nr 2/2021 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 14/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 stycznia 2021 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: