Informacja o wywieszonym wykazie nr 15/2023

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 15/2023
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 15/2023 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 1335/4 o pow. 0,0414 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerami 1336/6, 1336/1, 1336/3, 1337/1, 1331/1. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 17 marca 2023 r. do dnia 7 kwietnia 2023 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony