Informacja o wywieszonym wykazie nr 14/2023

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 14/2023
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 14/2023 dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 - Pieczurki numerem 194/4 o powierzchni 0,0684 ha, której prawo własności zostało przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2023 r.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: