Informacja o wywieszonym wykazie nr 13/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 13/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 13/2020 dotyczący przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej jako działki o nr 1224/4 o pow. 0,0219 ha, 1224/8 o pow. 0,0078 ha i 1225/3 o pow. 0,0104 ha, położonej w obr. 1 – Bacieczki, w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na poprawę warunków zagospodarowania Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 07.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r.

Feedback