Informacja o wywieszonym wykazie nr 115/2019

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 115/2019
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 115/2019 dotyczący nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 06 – Starosielce Płd., jako działka o nr 1115/6 o pow. 0,0301 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego, skierowanego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na poprawę warunków ich zagospodarowania. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 29.11.2019 r. do dnia 20.12.2019 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.