Informacja o wywieszonym wykazie nr 1/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 1/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj. od dnia 14.01.2020 r. do dnia 04.02.2020 r. wykaz nr 1/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 28/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 stycznia 2020 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.