Informacja o wywieszonym wykazie nr 01/2024

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 01/2024
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku działający jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 13 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r., oraz zamieszczony na stronach internetowych www.bip.bialystok.pl i www.bialystok.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Wykaz nr 01/2024 zabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Białymstoku przy ul. Gen. J. Bema 11, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerem 897/1 o powierzchni 0,1755 ha, przeznaczonej do oddania w najem w udziale 23158/175500 części w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata.

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony