Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym
Kategoria Aktualności
Komunikaty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.